Privacy

PRIVACYBELEID VAN SCHIETVERENIGING SCHOUWEN DUIVELAND

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schietvereniging Schouwen Duiveland (hierna : de vereniging) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers aan wedstrijden of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de vereniging, een donatie doet, aan een door de vereniging georganiseerde wedstrijd mee doet of om een andere reden je persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is :

Schietvereniging Schouwen Duiveland, Stolpweg 4a, 4306 BG Nieuwerkerk, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40310274. De secretaris van de vereniging is bereikbaar via secretariaat@sv-sd.nl

 1. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel (zie verder de bijlage)
 2. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer en email adres
  4. Overige persoonskenmerken die of benodigd zijn voor onze vereniging of wettelijk worden vereist.
 3. In het kader van deelname aan wedstrijden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. Voor- en achternaam
  2. Adres
  3. Emailadres
  4. KNSA licentie en Verenigingsnummer
  5. Overige gegevens ten behoeve van de wedstrijdadministratie en de communicatie richting de KNSA
 4. De vereniging verwerkt de in a. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van door de vereniging georganiseerde activiteiten, voor verstrekking van de door de jouw gevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  2. Je naam , adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en activiteiten van de vereniging.
  3. Je naam, adres en e-mailadres worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschap, cursussen en afgenomen diensten af te handelen.
 5. De vereniging verwerkt de in b. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Het voeren van de wedstrijdadministratie zoals door de KNSA is voorgeschreven
  2. Het rondmailen van de uitslagen en het eventuele eremetaal
  3. Het versturen van uitnodigingen voor nieuwe wedstrijden
 1. E-mail berichtgeving :

De vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal 4 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1      Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2      Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1      Via de ledenadministratie van de vereniging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2      Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3      Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4      Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@sv-sd.nl

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.