Informatie

Algemene info

De schietsport kent al een lange historie in Nieuwerkerk. Reeds in 1901 was er al een afdeling van de Volksweerbaarheid onder de naam Johan Willem Friso actief in dit Schouwen Duivelandse dorp. Enige tijd later gevolgd door een echte schietvereniging onder de naam Schietvereniging Graaf Adolf van Nassau. Het schieten gebeurde op een veldje dat door de toenmalige burgemeester ter beschikking werd gesteld. In de roerige jaren 30 vonden beide verenigingen  hun einde.Een aantal items, waaronder het origenele vaandel, zijn nu nog in het huidige gebouw terug te vinden. Het duurde daarna 50 jaar eer er weer een schietvereniging zich zou vestigen in Nieuwerkerk.

Schietvereniging Schouwen Duiveland

Ontstaan in Zierikzee

De Schietvereniging Schouwen Duiveland is door een aantal schietsport- liefhebbers opgericht op 29 maart 1982. De eerste taak van het bestuur van deze nieuwe vereniging was op zoek gaan naar een geschikte locatie om de schietsport te kunnen gaan beoefenen. Deze werd gevonden in de fietsen-kelder van het Restaurant de Val nabij de Zeelandbrug. De eerste jaren werd hier met veel plezier geschoten, echter de wens van de leden was toch een eigen locatie met meer mogelijkheden (lees een baan geschikt voor groot kaliber pistool) en eind jaren tachtig ging het bestuur met de diverse gemeenten op Schouwen Duiveland rond de tafel zitten om deze droom waar te maken.

De verhuizing naar Nieuwerkerk

De toenmalige gemeente Duiveland werd bereid gevonden om deze droom mede waar te maken, door het aanbieden van de locatie aan de burgemeester van Eetenstraat te Nieuwerkerk. Op deze locatie werd in twee jaar een gebouw uit de grond gestampt met 7 12 meter banen en 7 25 meter banen en niet geheel onbelangrijk een grote kantine voor de gezelligheid achteraf. Dit gebouw werd geheel door leden onder leiding van de huidige voorzitter Kor van Ast gebouwd. In 1991 werd het gebouw met een groot feest opgeleverd. Was de droom toen uitgekomen ? Nee al naar een beperkt aantal jaren begon onder invloed van de geweerschutters de hang naar een uitbreiding en wel met een 50 meter baan. In 1998 werd op een bijzondere ledenvergadering het groene licht gegeven om deze uitbreiding te gaan nastreven, maar dit ging niet zonder slag of stoot.

De uitbreiding

Na de beslissing om het huidge gebouw uit te breiden met een 50 meter baan begon een lange periode van getrouwtrek met de nieuwe gemeente Schouwen Duiveland. Van intrekking van een reeds afgegeven bouwvergunning, het stilleggen van de bouw kon na uitgebreid overleg met de nieuwe gemeente dan eindelijk begonnen aan de werkelijke bouw onder leiding van Kor van Ast. Dit resulteerde in 2006 tot het gereedkomen van een half ondergrondse 50 meterbaan met zes schietpunten voorzien van het ultramoderne electronische schotwaarderingssysteem van Häring. Deze ultramoderne baan heeft sinds de opening in 2006 al vele schutters getrokken en staat in Nederland en België bekend als een uitstekende baan, wat ook blijkt uit de scores die er worden geschoten. De gemeente Schouwen Duiveland heeft nu een schietsportlocatie waar ze trots op kan zijn.